Chemická ochrana dreva

 

Chemická ochrana dreva je v spojení s konšrukčnou ochranou v súčasnosti najúčinnejší spôsob predlženia životnosti dreva. Výberom vhodnej ochrany, správnou aplikáciou a pravidelnou údržbou sa životnosť dreva bez problémov zvýži z 5 až 30 rokov (podľa dreviny a prostredia) na niekoľko stoviek rokov. Ako jasný dôkaz tohto tvrdenia môžu poslúžiť drevené kostolíky vystavané od 13. storočia ktoré nájdeme najmä na východe Slovenska, nespočet drevených výrobkov starých stovky rokov uložených v múzeách. Ak by sme mali uviesť príklady maximálnej trvanlivosti dreva nemôžme nespomenúť sochy, sarkofágy, predmety dennej potreby, dokonca aj lode nájdené v egyptských pyramídach staré tisíce rokov.

 

Chemickou a konštrukčnou ochranou sa zaoberáme prakticky od roku 1994. Napriek tomu že sa máme stále čo učiť a zdokonaľovať môžme povedať že ponúkame nízkonákladovú, trvalú a hlavne účinnú chemickú ochranu najmä:

 

Oproti svojpomocne aplikovanej ochrane pomocou prípravkou zakúpených v bežnom obchode ponúkame: