Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; XH_CSRFProtection has a deprecated constructor in /www/t/3/u158847/public_html/cmsimple/classes/CSRFProtection.php on line 28

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PasswordHash has a deprecated constructor in /www/t/3/u158847/public_html/cmsimple/classes/PasswordHash.php on line 27

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; XH_PageDataRouter has a deprecated constructor in /www/t/3/u158847/public_html/cmsimple/classes/PageDataRouter.php on line 29

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; XH_PageDataModel has a deprecated constructor in /www/t/3/u158847/public_html/cmsimple/classes/PageDataModel.php on line 31

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; XH_PageDataView has a deprecated constructor in /www/t/3/u158847/public_html/cmsimple/classes/PageDataView.php on line 28

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; XH_PluginMenu has a deprecated constructor in /www/t/3/u158847/public_html/cmsimple/classes/PluginMenu.php on line 30

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; XH_ClassicPluginMenu has a deprecated constructor in /www/t/3/u158847/public_html/cmsimple/classes/PluginMenu.php on line 256
Kontakt
ALTE, s.r.o.
Home > Kontakt

Kontakt 

ALTE, s.r.o.
Kpt. Nálepku 660/86
068 01 Medzilaborce
Slovenská republika

 

IČO: 47537124
DIČ: 2023943482

 

Registrovaná: Okresný súd Prešov, oddiel:Sro, vložka číslo: 29410/P

tel.: 0903 934 977

 

Pred použitím kontaktného formulára si prečítajte informácie k spracúvaniu osobných údajov z kontaktného formulára uvedené pod kontaktným formulárom.

 


Opíšte kód

41632

 

Informácie k spracúvaniu osobných údajov z kontaktného formulára.

 

V zmysle zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je ALTE, s.r.o., Kpt. Nálepku 660/86, 068 01 Medzilaborce, Slovenská republika, IČO: 47537124, DIČ: 2023943482, Registrovaná: Okresný súd Prešov, oddiel:Sro, vložka číslo: 29410/P  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: lubo.demko@zoznam.sk

 

Použitím kontaktného formulára prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vášho podnetu. Ak nesúhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov kontaktný formulár nepoužívajte.

 

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii adresátov elektronickej pošty a v rozsahu meno, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutnú pre vybavenie príslušného podnetu.

 

Osobné údaje nie sú poskytnuté sprostredkovateľovi. Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám, iba ak na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

 

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR.