Kontakt 

ALTE, s.r.o.
Kpt. Nálepku 660/86
068 01 Medzilaborce
Slovenská republika

 

IČO: 47537124
DIČ: 2023943482

 

Registrovaná: Okresný súd Prešov, oddiel:Sro, vložka číslo: 29410/P

tel.: 0903 934 977

 

Pred použitím kontaktného formulára si prečítajte informácie k spracúvaniu osobných údajov z kontaktného formulára uvedené pod kontaktným formulárom.

 


Opíšte kód

72195

 

Informácie k spracúvaniu osobných údajov z kontaktného formulára.

 

V zmysle zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je ALTE, s.r.o., Kpt. Nálepku 660/86, 068 01 Medzilaborce, Slovenská republika, IČO: 47537124, DIČ: 2023943482, Registrovaná: Okresný súd Prešov, oddiel:Sro, vložka číslo: 29410/P  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: lubo.demko@zoznam.sk

 

Použitím kontaktného formulára prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vášho podnetu. Ak nesúhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov kontaktný formulár nepoužívajte.

 

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii adresátov elektronickej pošty a v rozsahu meno, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutnú pre vybavenie príslušného podnetu.

 

Osobné údaje nie sú poskytnuté sprostredkovateľovi. Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám, iba ak na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

 

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných: