ALTE, s.r.o.
Home > Kurzy > Konštrukčné spoje dreva

Konštrukčné spoje dreva 

Cieľová skupina: stolári alebo živnostníci s inou remeselnou živnosťou

Úroveň obtiažnosti kurzu: podľa požiadavky

začiatočník - mierne pokročilý - pokročilý - profesionál

Minimálne vstupné vedomosti: podľa požadovaných výstupných vedomostí. Optimálne stredoškolské vzdelanie v drevárskom odbore. V prípade úrovne pokročilý sú potrebné vedomosti v oblasti:
- vlastnosti dreva a drevných materiálov,
- základy technického kreslenia,
- spojovacie prostriedky,
- základy opracovania dreva a drevných materiálov,
- rastové a výrobné chyby dreva.

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

Termíny konania: podľa požiadavky

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

Počet účastníkov: 1 až 8 (podľa požiadavky)

Rozsah kurzu: 8 až 80 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

Vzdelávacie metódy: informačná, prípadové štúdie, analýza.

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má definovať a rozdeliť konštrukčné spoje dreva. Má byť schopný navrhnúť vhodný konštrukčný spoj a svoj návrh obhájiť na základe charakteristík konštrukčného spoja. Má navrhnúť postup výroby spoja, vymenovať potrebné nástroje a náradie, navrhnúť vhodné spojovacie prostriedky.

Anotácia kurzu: Konštrukčné spoje sú základom takmer každého výrobku z dreva. Výber vhodného konštrukčného spoja znamená dlhodobú funkčnosť výrobku, estetický vzhľad ale aj primeranú cenu. Obsahom kurzu je prehľad kontrukčných spojov ktorých je viac ako sto, ich základná charakteristika, postup výroby a použitie.

 

Orientačná cena kurzu: 5,- € s DPH / hodina