ALTE, s.r.o.
Home > Kurzy > Povrchová úprava dreva

Povrchová úprava dreva 

Cieľová skupina: stolári alebo živnostníci s inou remeselnou živnosťou

 

Úroveň obtiažnosti kurzu: podľa požiadavky

začiatočník - mierne pokročilý - pokročilý - profesionál

 

Minimálne vstupné vedomosti: podľa požadovaných výstupných vedomostí. Optimálne stredoškolské vzdelanie v drevárskom odbore. V prípade úrovne pokročilý a profesionál sú potrebné vedomosti v oblasti:

- makroskopická stavba dreva,

- základy mikroskopickej stavby dreva,

- základy opracovania dreva a drevných materiálov,

- konštrukčné princípy a vlastnosti aglomerovaných a preglejovaných materiálov,

- princípy zariadení na nanášanie náterových hmôt,

- beztlaková impregnácia dreva,

- voda v dreve (nasiakavosť, navlhavosť, napučiavanie, zosychanie, šúverenie,

  BNV, ...)

- rastové a výrobné chyby dreva,

- zložky náterových hmôt,

- BOZP pri práci s organickými rozpúšťadlami.

 

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

 

Termíny konania: podľa požiadavky

 

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

 

Počet účastníkov: 1 až 8 (podľa požiadavky)

 

Rozsah kurzu: 8 až 80 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

 

Vzdelávacie metódy: informačná, prípadové štúdie, analýza.

 

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

 

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má mať prehľad o rozdelení náterových hmôt podľa chemického zloženia a použitia, tiež o aktuálnom sortimente a výrobcoch. Má byť schopný navrhnúť náterovú hmotu a povedať odporúčaný technologický postup pri povrchovej úprave konkrétneho vrobku. Svoj návrh má byť schopný obhájiť na základe vlastností navrhovanej náterovej hmoty deklarovanej výrobcom a prípadových štúdií.

 

Anotácia kurzu: Povrchová úprava dreva je popri konštrukcii, kvalite materiálu a úrovni opracovania jedným s hlavných kritérií ovplyvňujúcich estetický vzhľad a životnosť výrobku. Výsledné vlastnosti povrchovej úpryvy nezávisia len od kvality náterovej hmoty ale aj od vhodnosti a dodržaní technologického postupu. Práve získanie prehľadu o náterových hmotách, ich výrobcoch, aplikácii a možnostiach použitia je obsahom kurzu.

 

Orientačná cena kurzu: 5,- € s DPH / hodina