ALTE, s.r.o.
Home > Kurzy > Základy MS Excel

Základy MS Excel 

Cieľová skupina: začiatočníci bez skúseností s prácou s MS Word

Úroveň obtiažnosti školenia:

začiatočník - mierne pokročilý - pokročilý - profesionál

Minimálne vstupné vedomosti: práca s počítačom - zapnúť, vypnúť, nájsť súbor, kopírovať súbor, premiestniť súbor, spustiť program, ukončiť program

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

Termíny konania: podľa požiadavky

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

Počet účastníkov: 1 (prípadne podľa požiadavky)

Rozsah kurzu: 8 až 40 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

Vzdelávacie metódy: informačná, praktická.

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má byť schopný v programe MS Excel vytvoriť tabuľku s textom, hodnotami a vzorcami. Má byť schopný použiť základné formátovanie písma, bunky strany a uložiť tabuľku do súboru.

Anotácia kurzu: Kurz je určený začiatočníkom, ktorí nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti s programom MS Excel. Kurz je zameraný na základy práce s tabuľkovým procesorom a vloženými obrázkami. Výstupné vedomosti sú však
dostačujúce na bežnú prácu s MS Excel.

 

Orientačná cena kurzu: 5,- € / hodina