ALTE, s.r.o.
Home > Kurzy > Základy MS PowerPoint

Základy MS PowerPoint 

Cieľová skupina: začiatočníci bez skúseností s prácou s MS PowerPoint

Úroveň obtiažnosti školenia:

začiatočník - mierne pokročilý - pokročilý - profesionál


Minimálne vstupné vedomosti: práca s počítačom - zapnúť, vypnúť, nájsť súbor, kopírovať súbor, premiestniť súbor, spustiť program, ukončiť program

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

Termíny konania: podľa požiadavky

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

Počet účastníkov: 1 (prípadne podľa požiadavky)

Rozsah kurzu: 8 až 40 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

Vzdelávacie metódy: informačná, praktická.

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má byť schopný v programe MS PowerPoint vytvoriť prezentáciu s textom, obrázkami a tabuľkami. Má byť schopný použiť základné formátovanie písma a pozadia strany, nastaviť animáciu prechodu snímok, časovanie a uložiť prezentáciu do súboru.

Anotácia kurzu: Kurz je určený začiatočníkom, ktorí nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti s programom MS PowerPoint. Kurz je zameraný na základy práce s prezentáciami. Výstupné vedomosti sú však dostačujúce na bežnú prácu s MS Powerpoint.

Orientačná cena kurzu: 5,- € / hodina