ALTE, s.r.o.
Home > Kurzy > Základy MS Word

Základy MS Word 

Cieľová skupina: začiatočníci bez skúseností s prácou s MS Word

 

Úroveň obtiažnosti kurzu:

začiatočník - mierne pokročilý - pokročilý - profesionál

 

Minimálne vstupné vedomosti: práca s počítačom - zapnúť, vypnúť, nájsť súbor, kopírovať súbor, premiestniť súbor, spustiť program, ukončiť program

 

Miesto konania: okres Medzilaborce, Stropkov, Humenné, Prešov (podľa požiadavky)

 

Termíny konania: podľa požiadavky

 

Čas konania: pracovné dni 16:00 - 18:00 alebo podľa požiadavky

 

Počet účastníkov: 1 (prípadne podľa požiadavky)

 

Rozsah kurzu: 8 až 40 hodín (podľa požadovaných výstupných vedomostí)

 

Vzdelávacie metódy: informačná, praktická.

 

Odborný a pedagogický garant vzdelávania: áno

 

Výstupné vedomosti: Absolvent kurzu má byť schopný v programe MS Word napísať text, použiť základné formátovanie písma, odstavca, strany a uložiť text do súboru.

 

Anotácia kurzu: Kurz je určený začiatočníkom, ktorí nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti s programom MS Word.

Kurz je zameraný na základy práce s textom a vloženými obrázkami. Výstupné vedomosti sú však dostačujúce na bežnú

prácu s MS Word.

 

Orientačná cena kurzu: 5,- € s DPH / hodina