Ako reklamovať?

Reklamáciu je možné uplatňovať dvomi spôsobmi a to u predajcu alebo u autorizovaného servisu.

Pri uplatnení reklamácie u predajcu je potrebné výrobok dopraviť k predajcovi, doložiť doklad o kúpe a vypísať reklamačný protokol. V ňom je potrebné mimo čo najpresnejšieho popisu chyby podpísať aj súhlas s tým, že v prípade neoprávnenej reklamácie uhradíte predajcovi všetky náklady spojené s neopávnenou reklamáciou. Výhodou je to, že predajca môže výrobok prezrieť a na základe diagnostických testov alebo aj skúseností často určí chybu. Ak ide o zjavné porušenie záručných podmienok (vírus, mechanické poškodenie, prepätie, ...) môžete zvážiť uplatnenie reklamácie a výrobok dať opraviť v rámci mimozáručného servisu za úhradu. Nevýhodou je zdlhavejší proces reklamácie nakoľko predajca tovar väčšinou aj tak odošle do autorizovaného servisu.

Pri uplatnenia reklamácie u autorizovaného servisu je vybavenie reklamácie rýchlejšie, nakoľko komunikujete priamo zo servisom a nie prostredníctvom predajcu, čo je aj hlavnou výhodou tohto spôsobu. Postup spočíva vo vyplnení online formulára po odoslaní ktorého Vám bude e-mailom pridelené reklamačné číslo a postup objednania prepravy cez určenú prepravnú spoločnosť (preprava je samozrejme zdarma). Tovar je potrebné odovzdať prepravcovi najlepšie v originálnom obale a pribaliť kópiu dokladu o kúpe. Po odoslaní tovaru budete informovaní o prijatí tovaru do servisného strediska, výsledku reklamácie a nakoniec o odoslaní tovaru na adresu, ktorú ste uviedli.

Pred odoslaním notebookov, počítačov, tabletov, ... je potrebné zálohovať dáta mimo reklamovaného zariadenia, pretože servis neručí za stratu Vašich dát.