ALTE, s.r.o.
Home > Počítačové služby > Rady a návody > Batérie notebookov

Batérie notebookov

 

Základné pojmy:

 

Akumulátor (sekundárny elektrochemický článok alebo vratný elektrochemický článok) je zariadenie na uchovávanie elektrickej energie, ktoré po nabití (chemickej reakcii vyvolanej jednosmerným prúdom) je schopné opačnej chemickej reakcie, ktorou vzniká jednosmerný prúd.

Batéria je paralelné alebo sériové spojenie viacerých akumulátorov, ktorého význam spočíva v získaní zdroja s vyšším napätím alebo kapacitou ako majú jednotlivé použité akumulátory.

Životnosť akumulátora (batérie) je zvyčajne určená počtom nabíjacích cyklov, pričom za nabíjací cyklus sa považuje aj nabíjanie akumulátora napríklad z 50% na 100%. Po uvedených cykloch akumulátor postupne stráca kapacitu. Životnosť akumulátora notebooku je pri bežnom používaní a pri dodržaní všetkých odporúčaní pre používanie štandardne približne 500, to je pri bežnom používaní 24 až 36 mesiacov. Porušovanie týchto odporúčaní môže mať za následok skrátenie životnosti na 12 až 18 mesiacov.

Druhy batérií:

Batérie do notebookov sa delia hlavne podľa:

1. Kapacity – mernou jednotkou je Ah (ampérhodina), ktorá charakterizuje batériu z hľadiska množstva uloženej energie. (príklad: batéria s kapacitou 1 Ah je schopná dodávať prúd o veľkosti 1A po dobu jednej hodiny)

2. Tvaru a veľkosti – batérie s rovnakými parametrami môžu mať rôzny tvar a veľkosť, ktoré závisia najmä od použitia a tvaru zariadenia na napájanie ktorého budú použité.

3. Chemického zloženia:

NiCd (Nickel Cadmium) - najstaršia technológia ktorá je v súčasnosti na ústupe najmä pre jej nevýhody: akumulátory obsahujú ťažké kovy, pri danej kapacite majú väčšiu hmotnosť ako novšie typy a majú tzv „pamäťový efek“ (memory effect). Ten je dôsledkom toho, že akumulátor nie je nabíjaný po úplnom vybití. Chemicky memory efekt spočíva v tom, že chemické látky v akumulátore nabíjaním získavajú veľmi jemnú kryštalickú štruktúru, ktorú vybíjaním opäť strácajú, pričom problém nastáva ak nevybijeme akumulátor úplne a následne ho nabíjame, časť kryštálikov opäť kryštalizuje a zväčšuje svoj objem natoľko, že ich už nie je možné úplne rozpustiť a kapacita akumulátora sa zníži.

NiMH (Nickel Metal Hydride) - majú oveľa lepší pomer kapacity k hmotnosti ako NiCd a neobsahujú kadmium

Li-ion (Lithium Ion) – v súčasnosti preferovaná technológia najmä pre ešte lepšie vlastnosti ako NiMH, najmä pomer kapacity k hmotnosti čo je dôležité najmä u mobilných zariadení kde hmotnosť batérie tvorí podstatnú časť hmotnosti celého zariadenia. Charakteristické pre tieto typy akumulátorov je postupné znižovanie kapacity pri konci ich životnosti.


Životnosť batérie v notebooku ovplyvňuje najmä:

  • spotreba jednotlivých komponentov notebooku (najmä procesor a obrazovka),
  • nastavenie riadiaceho/šetriaceho módu napajania notebooku,
  • nastavenie jasu obrazovky (nižší jas – nižšia spotreba),
  • dodržiavanie všeobecných pokynov na používanie a nabíjanie batérie.


Všeobecné pokyny na používanie batérie:

  • Pred prvým použitím batériu úplne nabiť.
  • Nabíjať pri teplote od 10°C do 30°C.
   • Používať pri teplote od 0°C do 40°C.
  • Nevystavovať priamemu slnečnému svetlu.
  • Neumiestňovať v blízkosti tepelných zdrojov (radiátor a pod.).
  • Nevystavovať magnetickým poliam.
  • Chrániť pred vodou a vlhkosťou,
  • Skladovať na chladnom a suchom mieste.
  • Neumiestňovať v blízkosti silných vybrácií,
  • Nevystavovať tlaku (neklásť na neho ťažšie predmety),
  • Neupravovať, nerozoberať, nevhadzovať do ohňa, nedeformovať,
  • Po ukončení životnosti odovzdať na recykláciu.
  • Chrániť pred deťmi,
  • Na nabíjanie používať nabíjačku správnych parametrov (nabíjacie napätie, prúd).
  • Nenechávať batériu v zariadení ktoré sa nepoužíva.
  • Každých 6 mesiacov batériu úplne vybiť a nabiť.
  • Skladovať len nabité batérie na min. 50%.
  • Pri intenzívnom používaní batérie môže byť životnosť kratšia ako záručná doba.


Odporúčania pre optimalizáciu životnosti:

  • dodržiavať všeobecné pokyny na používanie batérie,
  • efektívne využívanie a nabíjacieho a vybíjacieho cyklu,
  • nastaviť režim spánku a hybernácie pri nepoužívaní notebooku,
  • používať napájanie notebooku cez adaptér stále ak to je možné (nedochádza k vybíjaniu batérie),
  • odpojiť zariadenia a karty pripojené ku notebooku ak ich nepoužívame,
  • notebook (batérie) skladovať na suchom mieste pri teplote od 10 do 30°C. (vyššou skladovacou teplotou sa zvyšuje samovybíjanie akumulátora,
  • používať výrobcom odporúčaný adaptér,
  • ak notebook nebudeme používať viac ako dva týždne vybrať batériu z notebooku,
  • vypnúť funkcie notebooku a procesy systému, ktoré nepoužívate (bluetooth, wifi, ...),
  • pri bežnom používaní notebooku aspoň raz do mesiaca nechať batériu úplne vybiť a následne úplne nabiť,
  • ak batéria vydrží napájať notebook pod 1 hodinu opakujeme proces úplného vybitia a úplného nabitia niekoľko krát za sebou.