Klávesové skratky (Windows)


F1 (Zobrazenie Pomocníka)

F2 (Premenovanie vybratej položky)

F3 (Vyhľadanie súboru alebo priečinka)

F4 (Zobrazenie zoznamu panela s adresou v programe Prieskumník)

F5 (Obnovenie aktívneho okna)

F6 (Prechádzanie prvkami obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche)

F10 (Aktivovanie panela s ponukami v aktívnej aplikácii)

Alt + F4 (Zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívnej aplikácie)

Alt + Esc (Prechádzanie položkami v poradí, v akom boli otvorené)

Alt + podčiarknuté písmeno (Vykonanie príkazu pre príslušné písmeno)

Alt + Enter (Zobrazenie vlastností vybratej položky)

Alt + medzerník (Otvorenie kontextovej ponuky pre aktívne okno)

Alt + šípka doľava (Späť)

Alt + šípka doprava (Dopredu)

Alt + Page Up (Posunutie nahor o jednu obrazovku)

Alt + Page Down (Posunutie nadol o jednu obrazovku)

Alt + Tab (Prepnutie medzi otvorenými aplikáciami (okrem aplikácií počítača))

Ctrl + F4 (Zavretie aktívneho dokumentu (v aplikáciách umožňujúcich súčasné otvorenie viacerých dokumentov))

Ctrl + A (Vybratie všetkých položiek v dokumente alebo v okne)

Ctrl + C (alebo Ctrl + Insert) (Kopírovanie vybratej položky)

Ctrl + D (alebo Delete) (Odstránenie vybratej položky a jej presunutie do Koša)

Ctrl + R (alebo F5) (Obnovenie aktívneho okna)

Ctrl + V (alebo Shift + Insert) (Prilepenie vybratej položky)

Ctrl + X (Vystrihnutie vybratej položky)

Ctrl + Y (Opätovné vykonanie akcie)

Ctrl + Z (Vrátenie akcie späť)

Ctrl + plus (+) alebo Ctrl + mínus (-) (Priblíženie alebo oddialenie veľkého počtu položiek, ako sú napríklad aplikácie pripnuté na domovskej obrazovke)

Ctrl + koliesko myši (Zmena veľkosti ikon na pracovnej ploche alebo priblíženie alebo oddialenie veľkého počtu položiek, ako sú napríklad aplikácie pripnuté na domovskej obrazovke)

Ctrl + šípka doprava (Presun kurzora na začiatok nasledujúceho slova)

Ctrl + šípka doľava (Presun kurzora na začiatok predchádzajúceho slova)

Ctrl + šípka nadol (Presun kurzora na začiatok nasledujúceho odseku)

Ctrl + šípka nahor (Presun kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku)

Ctrl + Alt + Tab (Pomocou klávesov so šípkou prepínate medzi otvorenými aplikáciami)

Ctrl + kláves so šípkou (presun na položku) + medzerník (Výber viacerých jednotlivých položiek v okne alebo na pracovnej ploche)

Ctrl + Shift s klávesom so šípkou (Výber bloku textu)

Ctrl + Esc (Otvorenie domovskej obrazovky)

Ctrl + Shift + Esc (Otvorenie Správcu úloh)

Ctrl + Shift (Prepnutie rozloženia klávesnice, keď je dostupných viac rozložení klávesnice)

Ctrl + medzerník (Zapnutie alebo vypnutie editora čínskeho spôsobu zadávania textu (IME))

Shift + F10 (Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku)

Shift + ľubovoľný kláves so šípkou (Výber viacerých položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo výber textu v dokumente)

Shift + Delete (Odstránenie vybratej položky bez jej presunutia do Koša)

Shift + Tab(presun medzi možnosťami smerom dozadu)

Shift pri vložení disku CD do jednotky CD-ROM (zabránenie CD z automatické prehrávanie)

Šípka doprava(otvorenie ďalšej ponuky napravo alebo otvorenie vedľajšej ponuky)

Šípka doľava (otvorenie ďalšej ponuky naľavo alebo zatvorenie vedľajšej ponuky)

Šípky (výber tlačidla, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel)

Delete (odstrániť)

Podčiarknuté písmeno v názve príkazu v otvorenej ponuke(vykonanie príslušného príkazu)

Backspace (zobrazenie priečinka o úroveň vyššie v priečinku Tento počítač alebo Prieskumník)

Esc (zrušenie aktuálnej úlohy)

Tab(presun medzi možnosťami smerom dopredu)

Enter (vykonanie príkazu pre aktívnu možnosť alebo tlačidlo)

Medzerník (začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka, ak je aktívnou možnosťou začiarkavacie políčko)

Backspace (otvorenie priečinka o úroveň vyššie, ak priečinok je vybratá v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť)

Kláves s logom Windows + F1(Otvorenie položky Pomoc a technická podpora pre systém Windows)

Kláves s logom Windows (Zobrazenie alebo skrytie domovskej obrazovky)

Kláves s logom Windows + B (Nastavenie zamerania na oblasť oznámení)

Kláves s logom Windows + C (Otvorenie kľúčových tlačidiel)

Kláves s logom Windows + D (Zobrazenie a skrytie pracovnej plochy)

Kláves s logom Windows + E (Otvorenie Prieskumníka)

Kláves s logom Windows + F (Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie a vyhľadávanie súborov)

Kláves s logom Windows + H (Otvorenie kľúčového tlačidla Zdieľanie)

Kláves s logom Windows + I (Otvorenie kľúčového tlačidla Nastavenie)

Kláves s logom Windows + K (Otvorenie kľúčového tlačidla Zariadenia)

Kláves s logom Windows + L (Uzamknutie počítača alebo prepínanie používateľov)

Kláves s logom Windows + M (Minimalizovanie všetkých okien)

Kláves s logom Windows + O (Uzamknutie orientácie zariadenia)

Kláves s logom Windows + P (Výber režimu zobrazovania prezentácie)

Kláves s logom Windows + Q (Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie kdekoľvek alebo v otvorenej aplikácii (ak aplikácia podporuje vyhľadávanie v aplikácii)

Kláves s logom Windows + R (Otvorenie dialógového okna Spustiť)

Kláves s logom Windows + S (Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie na vyhľadávanie vo Windowse a na webe)

Kláves s logom Windows + T (Cyklické prepínanie medzi aplikáciami na paneli úloh)

Kláves s logom Windows + U (Otvorenie Centra zjednodušenia prístupu)

Kláves s logom Windows + V (Cyklické prepínanie oznámení)

Kláves s logom Windows + Shift + V (Cyklické prepínanie medzi oznámeniami v opačnom poradí)

Kláves s logom Windows + W (Otvorenie kľúčového tlačidla Vyhľadávanie a vyhľadávanie nastavení)

Kláves s logom Windows + X (Otvorenie ponuky Rýchle prepojenie)

Kláves s logom Windows + Z (Zobrazenie príkazov dostupných v aplikácii)

Kláves s logom Windows + čiarka (,)  (Dočasné zobrazenie ukážky pracovnej plochy)

Kláves s logom Windows + Pause (Zobrazenie dialógového okna Vlastnosti systému)

Kláves s logom Windows + Ctrl + F (Vyhľadávanie počítačov (ak sa nachádzate v sieti))

Kláves s logom Windows + Shift + M (Obnovenie minimalizovaných okien na pracovnej ploche)

Kláves s logom Windows + číslo (Otvorenie pracovnej plochy a spustenie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom. Ak už je aplikácia spustená, prepne na túto aplikáciu)

Kláves s logom Windows + Shift + číslo (Otvorenie pracovnej plochy a spustenie novej inštancie aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom)

Kláves s logom Windows + Ctrl + číslo (Otvorenie pracovnej plochy a prepnutie do posledného aktívneho okna aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom)

Kláves s logom Windows + Alt + číslo (Otvorenie pracovnej plochy a otvorenie zoznamu odkazov aplikácie pripnutej na panel úloh v pozícii označenej číslom)

Kláves s logom Windows + Ctrl + Shift + číslo (Otvorenie pracovnej plochy a otvorenie novej inštancie aplikácie nachádzajúcej sa na určitej pozícii na paneli úloh ako správca)

Kláves s logom Windows + Tab (Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií))

Kláves s logom Windows + Ctrl + Tab (Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií))

Kláves s logom Windows + Shift + Tab (Cyklické prepínanie medzi nedávno použitými aplikáciami (okrem počítačových aplikácií) v obrátenom poradí)

Kláves s logom Windows + Ctrl + B (Prepnúť na aplikáciu, ktorá zobrazila hlásenie v oblasti oznámení)

Kláves s logom Windows + šípka nahor (Maximalizácia okna)

Kláves s logom Windows + šípka nadol (Odstránenie aktuálnej aplikácie z obrazovky alebo minimalizovanie okna pracovnej plochy)

Kláves s logom Windows + šípka doľava (Maximalizovanie aplikácie alebo okna pracovnej plochy na ľavú stranu obrazovky)

Kláves s logom Windows + šípka doprava (Maximalizovanie aplikácie alebo okna pracovnej plochy na pravú stranu obrazovky)

Kláves s logom Windows + Home (Minimalizovanie všetkých okrem aktívneho okna pracovnej plochy (pri druhom stlačení obnoví všetky okná))

Kláves s logom Windows + Shift + šípka nahor (Roztiahnutie okna smerom k hornej a dolnej strane obrazovky)

Kláves s logom Windows + Shift + šípka nadol (Obnovenie/minimalizovanie aktívnych okien pracovnej plochy vertikálne, so zachovaním šírky)

Kláves s logom Windows + Shift + šípka doľava alebo šípka doprava (Presunutie aplikácie alebo okna na pracovnej ploche z jedného monitora na druhý)

Kláves s logom Windows + medzerník (Prepnutie jazyka na zadávanie textu a rozloženia klávesnice)

Kláves s logom Windows + Ctrl + medzerník (Prechod na vstup vybratý predtým)

Kláves s logom Windows + Enter (Otvorenie aplikácie Moderátor)

Kláves s logom Windows + Shift + bodka (.) (Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami)

Kláves s logom Windows + bodka (.) (Cyklické prepínanie medzi otvorenými aplikáciami)

Kláves s logom Windows + / (Spustenie konverzie IME)

Kláves s logom Windows + Alt + Enter (Otvorenie aplikácie Windows Media Center)

Kláves s logom Windows + plus (+) alebo mínus (–) (Priblíženie alebo oddialenie položky)

Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Esc (Vypnutie Zväčšovacieho skla)

Zdroj:
http://support.microsoft.com/kb/301583#method2
http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-8/keyboard-shortcuts