ALTE, s.r.o.
Home > Počítačové služby > Rady a návody > Legálnosť softvéru

Legálnosť softvéru

 

Legálnosť softvéru môžete v prípade potreby preukázať týmito dokladmi:

1. Doklad o nadobudnutí - je najdôležitejším dokladom pri preukazovaní legálneho používania softvéru. Je taktiež potrebný pre účtovníctvo, nákup inovácie alebo reklamáciu softvéru. Pre tieto účely sa dokladom o nadobudnutí rozumie :

  • faktúra,
  • dodací list,
  • darovacia zmluva,
  • alebo vyhlásenie predajcu.


Doklad o nadobudnutí musí obsahovať tieto náležitosti:

  • identifikácia dodávateľa a odberateľa,
  • dátum nadobudnutia,
  • špecifikácia produktu: názov, verzia jazyková mutácia, počet licencií, podpis alebo podpis s pečiatkou.


Poznámka: Za nadobúdateľský doklad sa nepovažuje napr. faktúra s textom "PC so softvérom", "programové vybavenie", alebo "softvér v cene". Softvér je potrebné v dokladoch jednoznačne špecifikovať.

2. Licenčná zmluva - najčastejšie je súčasťou inštalácie softvéru. Niektoré produkty sa však predávajú s tlačenou licenčnou zmluvou.

3. Certifikát autentickosti (Certificate of Authenticity) - môže byť vtlačenej forme, v prípade niektorých produktov (MS Windows) ako samolepiaci štítok.

4. Originálne inštalačné médiá (ak boli dodané).

Nadobúdateľské doklady je potrebné archivovať počas doby, kedy trvajú práva a povinnosti v nich určené.

 

Zdroj: http://www.microsoft.com/slovakia/licencie/zakladneinformacie/Legalita.mspx