ALTE, s.r.o.
Home > Počítačové služby > Rady a návody > Manipulácia s CD/DVD

Manipulácia s CD/DVD

 

Čo je odporúčané:

  • dotýkať sa disku jedine z kraja alebo z vnútornej strany otvoru,
  • na popisovanie používať fix, ktorý nie je na báze rozpúšťadla,
  • zabraňovať styku disku s nečistotami,
  • skladovať médiá vo vertikálnej polohe,
  • vracať ich ihneď po použití do obalu,
  • uchovať v chladnom, suchom a tmavom prostredí,
  • nečistoty odstrňovať čistými bavlnenými látkami rovnými pohybmi v smere od stredu ku okraju,
  • na odstránenie znečistení používať jedine na to určené saponáty, izopropylalkoholové prípravky alebo metanol,
  • kontrolovať čítaciu plochu disku pred zavedením dát.


Čomu je potrebné sa vyvarovať:

  • nedotýkať sa čítacej plochy,
  • disk neohýbať,
  • neskladovať v horizontálnej polohe na dlhé časové obdobia,
  • neotvárať balenie s médiom, ak ešte nie ste pripravený na nahrávanie dát,
  • nevystavovať médium extrémne vysokým teplotám a vlhkosti vzduchu,
  • nevystavovať médium veľkým zmenám teploty a vlhkosti vzduchu,
  • nevystavovať médium dlhému pôsobeniu slnečného žiarenia alebo akéhokoľvel ultrafialového žiarenia,
  • nepísať ani neoznačovať čítaciu plochu,
  • nečistiť čítaciu plochu v otáčavom smere.


Zdroj: http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2006/xfoltin.htm