Manipulácia s CD/DVD

Čo je odporúčané:

 • dotýkať sa disku jedine z kraja alebo z vnútornej strany otvoru,
 • na popisovanie používať fix, ktorý nie je na báze rozpúšťadla,
 • zabraňovať styku disku s nečistotami,
 • skladovať médiá vo vertikálnej polohe,
 • vracať ich ihneď po použití do obalu,
 • uchovať v chladnom, suchom a tmavom prostredí,
 • nečistoty odstrňovať čistými bavlnenými látkami rovnými pohybmi v smere od stredu ku okraju,
 • na odstránenie znečistení používať jedine na to určené saponáty, izopropylalkoholové prípravky alebo metanol,
 • kontrolovať čítaciu plochu disku pred zavedením dát.


Čomu je potrebné sa vyvarovať:

 • nedotýkať sa čítacej plochy,
 • disk neohýbať,
 • neskladovať v horizontálnej polohe na dlhé časové obdobia,
 • neotvárať balenie s médiom, ak ešte nie ste pripravený na nahrávanie dát,
 • nevystavovať médium extrémne vysokým teplotám a vlhkosti vzduchu,
 • nevystavovať médium veľkým zmenám teploty a vlhkosti vzduchu,
 • nevystavovať médium dlhému pôsobeniu slnečného žiarenia alebo akéhokoľvel ultrafialového žiarenia,
 • nepísať ani neoznačovať čítaciu plochu,
 • nečistiť čítaciu plochu v otáčavom smere.


Zdroj: http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2006/xfoltin.htm