ALTE, s.r.o.
Home > Povrchová úprava kovov > Oceľ a liatina

Oceľ a liatina 

Ponúkame technológiu odhrdzovania silne skorodovanej uhlíkovej ocele a liatiny založenú na kombinácii chemického a elektrolytického procesu odstraňovania korózie. Proces je prispôsobený materiálu, typu korózie, hrúbky koróznej vrstvy, požadovaného povrchu a ďalších faktorov, pričom je priebežne upravovaný na základe aktuálneho stavu odhrdzovaného predmetu. Povrch odhrdzených predmetov je samozrejem možné povrchovo upravovať chemicky ako aj náterovými hmotami.

Ukážka možností ponúkanej technológie:

 

odhrdzovanie.jpg