Sken a retuš dokumentov

Punúkame manuálne skenovanie dokumentov v rozlíšení od 25 DPI do 19200 DPI a následné uloženie do formátu BMP, GIF, JPEG, PNG, RLE, Targa alebo TIFF.

Skenované dokumenty je možné na požiadanie manuálne alebo softvérovo upraviť.

Ukážka úpravy:

sken a retus.jpg