ALTE, s.r.o.
Home > Stavebné práce > Maliarské a pridružené murárske práce

Maliarské a pridružené murárske práce 

Práca Merná jednotka Cena práce za jednotku s DPH
Odstránenie nesúdržnej starej maľby interiéru m2 1,25 €
Odstránenie nesúdržných omietok m2 2,50€
Vystuženie stien armovacou tkaninou (sieťkovanie) m2 7,50 €
Výspravky stien m2 7,30 €
Penetrácia stien m2 0,75 €
Penetrácia podlahy m2 0,50 €
Penetrácia stropu m2 1,00 €
Osadenie rohovníkov - hrany okolo okien m 3,50 €
Lepenie polystyrenových líšt a ríms s tmelením m2 3,90 €
Maľovanie – klasický jednofarebný náter m2 1,00 €
Príplatok za styk farieb (viacfarebný náter) m 0,55 €