ALTE, s.r.o.
Home > Stavebné práce > Murárske práce

Murárske práce 

Práca Merná jednotka Cena práce za jednotku s DPH
Murovanie priečok do hrúbky 75 - 175 mm m2 8,00 €
Murovanie nosného muriva 200 – 250 mm m3 33,00 €
Murovanie nosného muriva 300 – 350 mm m3 31,00 €
Murovanie betónovými tvárnicami m3 30,00 €
Osadenie prefabrikovaných prekladov do 80kg ks 9,00 €
Osadenie keramických prekladov ks 4,00 €
Osadenie oceľových zárubní ks 24,00 €
Betonáž základových múrov, pätiek, pásov m3 24,00 €
Betonáže vencov, železobetónových dosiek m3 29,00 €
Viazanie betonárskej ocele (výstuže, KARI siete) kg 0,45 €
Debnenie základov, vencov, prekladov m2 15,00 €
Rozoberanie debnení m2 3,00 €
Hydroizolácia natavením asfaltových pásov m2 4,50 €
Osieťkovanie vymurovaných priečok m2 7,50 €
Výspravky stien m2 7,30 €
Penetrácia stien m2 0,75 €
Penetrácia podlahy m2 0,50 €
Penetrácia stropu m2 1,00 €
Stierkovanie stien m2 5,00 €
Osadenie rohovníkov - hrany okolo okien m 3,50 €
Nivelácia (vyrovanie) podlahy do 30 mm m2 5,00 €
Montáž komínových sysémov m 29,00 €