ALTE, s.r.o.
Home > Stavebné práce > Sádrokartonárske práce

Sádrokartonárske práce 

Práca Merná jednotka Cena práce za jednotku s DPH
Montáž predsadených SDK stien m2 8,00 €
Lepenie SDK stien na rovný podklad m2 7,00 €
Stropný SDK jednoduchý podhľad m2 10,00 €
Stropný SDK podhľad v podkroví m2 10,00 €
Kazetový stropný SDK podhľad zavesený m2 8,00 €
Priečky SDK bez izolácie a inštalácií m2 12,00 €
Príplatok za vloženie izolácie do priečky m2 1,80 €
Príplatok za vloženie izolácie krovu m2 2,40 €
Osadenie fólie (parozábrany) m2 1,30 €
Osadenie zárubne ks 28,00 €
Montáž svietidla ks 4,00 €
Podhľadové odskoky, kastlíky m2 7,00 €