Počítačové služby

Ponúkame:
Softvérový audit
Zálohovanie dát
Obnova zmazaných dát z pevných diskov, USB kľúčov, pamäťových kariet
Bezdotykové čistene počítačov a notebookov
Skenovanie a retuš dokumentov
...

Softvérový audit

Softvérový audit je vypracovanie zoznamu softvéru v počítači (notebooku) pričom sa u každého softvéru overuje jeho legálnosť, vhodnosť pre daný účel, efektívnosť využívania, používanie v súlade s licenciou. Prípadné nedostatky sa uvedú spoločne s možnosťami nápravy s čo najnižšími alebo žiadnymi nákladmi. Softvérový audit si nechávajú vypracovať zvyčajne podnikatelia a organizácie.

Softvérový audit zvyčajne vykonáva externá firma nakoľko interný zamestnanec je často zaujatý, má obavy z poukázania na nedostatky, nemusí mať zodpovedajúci prehľad o softvéri, nie je predajca softvéru, nevie posúdiť efektívnosť vynaložených nákladov na softvér.

Podnikateľ alebo organizácia vykonaním softvérového auditu získa úplný prehľad o softvéri v jednotlivých počítačoch, jeho legálnosti alebo možnosti legalizácie, efektívnosť jeho využívania a odporúčania na zníženie nákladov.

Zálohovanie dát

Zálohovanie dát je jedna z najviac podceňovaných činností súvisiacich s počítačmi. Následky vo forme zlyhania disku a straty všetkých údajov už zažilo nespočet podnikateľov i organizácií.

V tejto oblasti ponúkame vypracovanie systému zálohovania dát ktorý bude "na mieru", čiže funkčný, jednoduchý, lacný a efektívny. Zabezpečíme potrebný softvér (optimálne bezplatný), zálohovacie médiá, vykonáme nastavenie softvéru, napíšeme jednoduché a zrozumiteľné postupy pre zamestnancov.

Obnova zmazaných dát z pevných diskov, USB kľúčov, pamäťových kariet

Ponúkame obnovu dát, ktoré boli omylom zmazané alebo sú nedostupné pre zlyhanie zariadenia. Úspešnosť obnovy je závislá na množstve faktorov a vopred ju nie je možné určiť. Aj pri omylom zmazaných dátach kde je úspešnosť obnovy veľmi vysoká sa môže vyskytovať dlhšie trvajúce zlyhávanie disku čo povedie k neúspechu.

Pri strate dát je potrebné ukončiť prácu s počítačom a vyvarovať sa nepremysleným a často nelogickým pokusom o ich obnovu. Častokrát práve takéto pokusy viedli k neskoršiemu neúspechu obnovy.

Bezdotykové čistenie počítačov a notebookov

Ponúkame čistenie počítačov, notebookov, klávesníc a iných zariadení aj bez demontáže krytov a priameho dotyku s ventilátormi a plošnými spojmi. Čistenie je rýchle, efektívne a lacné.

Dotykom štetca, hadice vysávača alebo ruky je možné elektroniku poškodiť. Niektoré miesta, najmä rebrá chladičov, klávesnice, porty nie je možné bežne používanými spôsobmi bez rizika poškodenia vyčistiť. U nás to možné je.

Ponúkame tiež čistenie displejov antistatickými prípravkami a oživenie plastov notebookov.

Skenovanie a retuš dokumentov

Punúkame manuálne skenovanie dokumentov v rozlíšení od 75 DPI do 1200 DPI a následné uloženie do formátu BMP, GIF, JPEG, PNG, RLE, Targa alebo TIFF.

Skenované dokumenty je možné na požiadanie manuálne alebo softvérovo upraviť.

Ukážka úpravy:

Sken a retuš