Stavebné práce

Ponúkame:
Maliarské a pridružené murárske práce
Sadrokartonárske práce
Podlahárske práce
Natieračské práce
Murárske práce
Hydrofóbne úpravy

Maliarské a pridružené murárske práce

Práca Merná jednotka Cena práce za jednotku s DPH
Odstránenie nesúdržnej starej maľby interiéru m2 1,25 €
Odstránenie nesúdržných omietok m2 2,50€
Vystuženie stien armovacou tkaninou (sieťkovanie) m2 7,50 €
Výspravky stien m2 7,30 €
Penetrácia stien m2 0,75 €
Penetrácia podlahy m2 0,50 €
Penetrácia stropu m2 1,00 €
Osadenie rohovníkov - hrany okolo okien m 3,50 €
Lepenie polystyrenových líšt a ríms s tmelením m2 3,90 €
Maľovanie – klasický jednofarebný náter m2 1,00 €
Príplatok za styk farieb (viacfarebný náter) m 0,55 €

 

Sádrokartonárske práce

Práca Merná jednotka Cena práce za jednotku s DPH
Montáž predsadených SDK stien m2 8,00 €
Lepenie SDK stien na rovný podklad m2 7,00 €
Stropný SDK jednoduchý podhľad m2 10,00 €
Stropný SDK podhľad v podkroví m2 10,00 €
Kazetový stropný SDK podhľad zavesený m2 8,00 €
Priečky SDK bez izolácie a inštalácií m2 12,00 €
Príplatok za vloženie izolácie do priečky m2 1,80 €
Príplatok za vloženie izolácie krovu m2 2,40 €
Osadenie fólie (parozábrany) m2 1,30 €
Osadenie zárubne ks 28,00 €
Montáž svietidla ks 4,00 €
Podhľadové odskoky, kastlíky m2 7,00 €

 

Podlahárske práce

Práca Merná jednotka Cena práce za jednotku s DPH
Pokládka laminátovej (plávajúcej) podlahy m2 5,00 €
Pokládka drevenej podlahy m2 9,50 €
Pokládka vinylovej podlahy m2 5,00 €
Osadenie podlahových obvodových líšt m 2,90 €
Silikónovanie, tmelenie m 2,00 €

 

Natieračské práce

Práca Merná jednotka Cena práce za jednotku s DPH
Náter sokla (základ + vrch) m2 3,90 €
Náter kovových konštrukcií m2 4,50 €
Náter zárubní ks 7,90 €
Náter rúr m 1,00 €
Náter klampiarských výrobkov a konštrukcií m2 2,95 €
Náter radiátorov (rebro) ks 2,50 €

 

Murárske práce

Práca Merná jednotka Cena práce za jednotku s DPH
Murovanie priečok do hrúbky 75 - 175 mm m2 8,00 €
Murovanie nosného muriva 200 – 250 mm m3 33,00 €
Murovanie nosného muriva 300 – 350 mm m3 31,00 €
Murovanie betónovými tvárnicami m3 30,00 €
Osadenie prefabrikovaných prekladov do 80kg ks 9,00 €
Osadenie keramických prekladov ks 4,00 €
Osadenie oceľových zárubní ks 24,00 €
Betonáž základových múrov, pätiek, pásov m3 24,00 €
Viazanie betonárskej ocele (výstuže, KARI siete) kg 0,45 €
Hydroizolácia natavením asfaltových pásov m2 4,50 €
Osieťkovanie vymurovaných priečok m2 7,50 €
Výspravky stien m2 7,30 €
Penetrácia stien m2 0,75 €
Penetrácia podlahy m2 0,50 €
Penetrácia stropu m2 1,00 €
Stierkovanie stien m2 5,00 €
Osadenie rohovníkov - hrany okolo okien m 3,50 €
Nivelácia (vyrovanie) podlahy do 30 mm m2 5,00 €
Montáž komínových sysémov m 29,00 €

 

Hydrofóbne úpravy

Ponúkame hlbkovú impregnáciu muriva, betónu, panelov, zámkovej dlažby a iných materiálov proti vlhkosti vytvorením kremíkovej bariéry.

Vlastnosti:
- minimálna doba ochrany 10 rokov,
- impregnant preniká do materiálu až do 30 cm,
- paropriepustnosť,
- žiadne zmeny vzhľadu materiálu,
- zlepšenie tepelnoizolačných vlastností materiálu.

Cena: od 1,5 € / m2